Dokumenty

 

   

OZNÁMENÍ
ZÁMĚRU A

STANOVISKA
JM KRAJE 

  •   viz sekce VTE Lesná Vracovice

STUDIE:
PREVENTIVNÍ
HODNOCENÍ
KRAJINNÉHO
RÁZU
ZNOJEMSKA

ZÁKONY

DOKUMENTY K
PROBLEMATICE
VTE

INTERNÍ
DOPORUČENÍ
ZELENÝCH
K VTE

OCHRANA
KRAJINY VE

VOLEBNÍM PROGRAMU ZELENÝCH

INTERPELACE
M.BURSÍKA

  •  Argumentace M.Bursíka (údajného podílníka ve firmě

      věnující se výstavbě VTE) ve prospěch VTE

     Interpelace_psp_2007.doc (48 kB)