VTE Pavlice Vranovská Ves

Současný stav:

   1.11.2010  Stanovisko Krajského úřadu Jihomoravského kraje k posouzení vlivů provedení záměru na životní prostředí: NESOUHLASNÉ

 

 

Historie vývoje kauzy větrných turbín v několika bodech:

  • Záměr je opakovaně (po třetí) pod jiným názvem jako "Větrný park Vranovská Ves" podán k opětovnému posouzení vlivu na životní prostředí
  • Skandální souhlasné stanovisko Krajského úřadu,ignorující 2 nesouhlasné petice nadpoloviční většiny obyvatel Vranovské Vsi a Pavlic.Prolobování zveřejnění kladného rozhodnutí trvalo několik měsíců po veřejném projednávání. Detaily  zde 
  • Ve Vranovské vsi se mezitím realizuje obří projekt fotovoltaické elektrárny na desítkách hektarů orné půdy.FVE elektrárna je do sítě připojena v bodě Lesná,kde se také plánovaly větrníky....
  • Po veřejném projednávání se silným odporem místních nastalo "ticho po pěšině" Krajský úřad doposud -uplynuly více jak tři měsíce- nezveřejnil svoje stanovisko
  • Veřejné projednávání (k uplatnění připomínek)je stanoveno na 21.7.2009  od 16:00 v místní sokolovně v Pavlicích
  • Přísně chráněný Orel mořský v lokalitě u Vranovské Vsi byl připraven vykácením stromů o své hnízdiště a ničemu již "nebrání"
  • 24.6.2009 zveřejnění posudku k staronové dokumentaci.
  • EIA: NESOUHLASNÉ stanovisko Jihomoravského krajského úřadu z roku 2008 k původnímu projektu
  •  

Veškeré info o tomto projektu velké větrné farmy 8ks 180 m vysokých větrníků  vzdálených necelých 6km od  hranice NP Podyjí naleznete na stránkách OS Horizont z Vranovské Vsi horizontos.webnode.cz nebo na portálu Ministerstva životního prostředí tomcat.cenia.cz/eia/detail.jsp?view=eia_cr&id=JHM510

  •