VÍCE PRÁV PRO OBČANSKÁ SDRUŽENÍ

10.09.2009 20:10

iDnes- Pokud budou mít obce nebo občanská sdružení pocit, že byl při posuzování vlivů plánované stavby na životní prostředí porušen zákon, budou se možná moci obrátit na správní soud. Počítá s tím vládní novela, kterou dnes schválili poslanci ve zrychleném čtení kvůli chystané žalobě Evropské komise na Česko. Obdobný návrh přitom Sněmovna letos v únoru zamítla.Celý článek zde

______________________________________________________________________________________________________

Naštěstí se nepodařilo zájmovým větrným skupinám s touto novelou protlačit změnu,podle které by větrné parky do 4 KUSU větrných elektráren BEZ OMEZENÍ VÝŠKY nepodléhalo povinnosti posuzování vlivu takové stavby na životní prostředí.
( v současné době podléhají povinnosti posouzení vlivu na životní prostředí -tím i možnost vyjádření veřejnosti k takovým záměrům-stavby nad 35m)

Znění novelizovaného paragrafu:

“(10) Občanské sdružení nebo obecně prospěšná společnost, jejichž předmětem činnosti je ochrana životního prostředí, veřejného zdraví nebo kulturních památek, nebo obec dotčená záměrem, pokud podaly ve lhůtách stanovených tímto zákonem písemné vyjádření k dokumentaci nebo posudku, se mohou žalobou z důvodu porušení tohoto zákona domáhat zrušení navazujícího rozhodnutí vydaného v řízení podle zvláštních právních předpisů1a), postupem podle soudního řádu správního11a). Odkladný účinek žaloby je vyloučen.

TOPlist

—————

Zpět