Kdyby sociální demokracie vedla kraj, co by v otázce větrníků dělala.....?

24.10.2008 11:36

 V našem volebním programu bude jednoznačně řečeno, že nepodporujeme výstavbu větrným elektrárnám na Vysočině. Hlavním problémem u výstavby VE je zcela nedostatečná legislativa. V řadě oblastí nejsou stanoveny limity vůbec nebo nedostatečně (hluk, infrazvuk, vzdálenosti od obydlí). Proto budeme chtít, aby kraj ve svých strategických materiálech jako jsou zásady územního rozvoje, energetická koncepci a podobně, stanovil limity vlastní. Jako příklad bych uvedl umisťování VE u komunikací - v současné době požadovaná vzdálenost 50 - 100 m se na zkušenostech z Pavlova ukazuje jako zcela nedostatečná. Klub ČSSD bude proto prosazovat minimálně 250 - 300 metrů. Osobně bych byl pro využití zkušeností Plzeňského kraje a vytvoření mapového podkladu, který by zahrnul všechny limitující faktory. Investoři i občané by měli jasno, kde VE určitě ne a kde je popřípadě možno jednat. Pokud bude sociální demokracie po volbách ve vedení kraje, budeme prosazovat usnesení rady, kterým by vyjádřila nesouhlas s výstavbou větrných elektráren na celém území kraje. Takové usnesení by bylo závazné pro vyjádření kraje k záměrům výstavby ve fázi posuzování vlivů na životní prostředí.

TOPlist

—————

Zpět