Stanoviska města Znojmo k VE

19.04.2008 10:19

Usnesení Rady města Znojma ze dne 8. října 2007 (usnesení č. 34/2007, bod 1468): „Rada města Znojma nesouhlasí s živelnou výstavbou větrných elektráren v okolí města Znojma a v širším spádovém regionu Znojma jakožto obce s rozšířenou působnosti až do doby, než budou dle zákona č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu schváleny Zásady územního rozvoje Jihomoravského kraje, které pro umístění větrných elektráren vymezí nejideálnější plochy v rámci celé Jižní Moravy. Do této doby bude stanovisko Města Znojma jako účastníka správních řízení ve věcech posuzování či schvalování výše specifikovaných záměrů negativní.“

 

 Dne 21. ledna 2008 (usnesení č. 44/2008, bod 1959) vydala Rada města Znojma další stanovisko: „Záměr společnosti Sileka, spol. s.r.o. Větrné elektrárny Stálky v k.ú. Stálky, okr. Znojmo, je z hlediska vlivů a dopadů na krajinný ráz pro Město Znojmo nepřijatelný z důvodů narušení krajinného rázu, a tím i atraktivity turisticky navštěvovaného mikroregionu Vranovsko-Bítovsko.


 

TOPlist

—————

Zpět