Sluneční a větrné elektrárny mají stop

16.02.2010 19:54

iHned - Skupiny ČEZ a E.ON nedají souhlas pro nové solární a větrné elektrárny, vyhověly tak výzvě společnosti ČEPS (Česká energetická přenosová soustava) . Výkon solárních zdrojů vzrostl za rok desetkrát. Příliv zelené elektřiny zvýšuje cenu pro konečné spotřebitele.

 

Společnosti ČEZ Distribuce a E.ON Distribuce v úterý přestaly udělovat kladná stanoviska k žádostem o připojení nových solárních a větrných elektráren do sítě. Vedení obou společností tak vyhovělo výzvě společnosti ČEPS, která je výhradním provozovatelem přenosové soustavy. Informovali o tom mluvčí skupiny ČEZ Soňa Holingerová a mluvčí společnosti E.ON Vladimír Vácha.

ČEPS žádá odpojování slunečních elektráren kvůli zachování bezpečnosti dodávek elektřiny. Mohlo by se s ním podle pondělního vyjádření generálního ředitele ČEPS Petra Zemana začít už příští rok v létě. Varoval před technickými limity připojování fotovoltaických a větrných elektráren do elektrické sítě. Při současném tempu připojování solárních elektráren však podle něj hrozí situace, že bude výroba vyšší než spotřeba. Závěry ČEPS ale důrazně odmítá Česká společnost pro větrnou energii (ČSVE).

Podle společnosti E.ON velký zájem investorů o rychlé připojení těchto i dalších nových obnovitelných zdrojů v současnosti výrazně překračuje přepravní schopnosti distribuční soustavy firmy E.ON a ohrožuje bezpečný a spolehlivý provoz soustavy. "K tomuto rozhodnutí přispěla skutečnost, že již od května loňského roku jsme postupně museli zastavit udělování souhlasu k připojení těchto zdrojů na většině našeho distribučního území pro případy, kdy investor požadoval připojit zdroj o výkonu větším než 250 kilowattů," doplnil Vácha.

Jen za uplynulé roky společnosti E.ON narostl podíl celkového instalovaného výkonu obnovitelných zdrojů v jejím zásobovacím území stonásobně ze sedmi megawattů v roce 2008 na letos očekávaných 750 MW.

Ohrožení spolehlivosti elektrizační soustavy

ČEZ už dlouho zaznamenává velký zájem investorů o připojení zejména solárních elektráren. "Výše požadovaných výkonů ohrožuje bezpečnost a spolehlivost elektrizační soustavy, proto vedení společnosti po analýze stavu připojování fotovoltaických a větrných elektráren ve své distribuční soustavě rozhodlo s okamžitou platností vyhovět požadavku společnosti ČEPS," uvedla Holingerová.

Společnost už od roku 2008 musela na severní Moravě, v severních a východních Čechách omezovat vydávání kladných stanovisek k připojení těchto elektráren. Mluvčí dodala, že dosud vydaná rozhodnutí o připojení jsou platná.

Holingerová doporučila sledovat internetové stránky www.cezdistribuce.cz a www.ceps.cz, na nichž budou oznámeny případné změny obecných podmínek připojování výrobních zdrojů do distribuční a přenosové soustavy.

Průměrné zimní zatížení elektrické soustavy ČR je asi 12 000 megawattů. V létě, kdy mají sluneční elektrárny největší výkon, je to však méně než polovina. ČEPS může sáhnout k odpojování zdrojů od sítě kvůli bezpečnosti provozu. Taková situace by podle Zemana mohla v souvislosti se slunečními elektrárnami poprvé nastat v letních měsících příštího roku. ČEPS vyzval distribuční společnosti ČEZ, E.ON a PRE, aby pozastavily vydávání kladných stanovisek k žádostem o připojení nových větrných a fotovoltaických elektráren do sítě, na začátku února.

Výkon slunečních elektráren za rok stoupl desetkrát

Energetický regulační úřad registroval 19. ledna necelých 470 megawattů výkonu instalovaného v solárních elektrárnách, zatímco na konci prosince 2008 byl ve fotovoltaických zdrojích po celé zemi registrován výkon přibližně 40 MW. V současné době je povolena realizace více než 5000 megawattů solárních a větrných elektráren.

Přestože loni narostl i výkon větrných elektráren, zdaleka nedosáhl rozmachu solárních zdrojů. Největší instalovaný výkon slunečních elektráren je v Jihomoravském kraji, kde jsou nejpříznivější sluneční podmínky.

Rozmach solární energetiky žene vpřed vysoká výkupní cena elektřiny z těchto zdrojů, která je navíc garantovaná po dobu 20 let. Prudký nárůst výrobních kapacit obnovitelných zdrojů energie vyvolal obavy energetiků, zda rozvodná síť je schopna takové množství elektřiny pojmout.

"Pokud se naplní předpoklad, že na konci roku 2010 instalovaný výkon v solárních elektrárnách dosáhne 1000 MW, je třeba pro rok 2011 počítat s výrazným zvýšením ceny příspěvku na podporu výroby elektřiny z obnovitelných zdrojů na úroveň blízkou 300 Kč/MWh," uvádí se na webu ERÚ. Současná úroveň příspěvku na obnovitelné zdroje, který je součástí konečné ceny za elektřinu, činí 166 Kč/MWh.

Podle ERÚ každých 10 MW instalovaného výkonu ve fotovoltaických zdrojích uvedených do provozu za současných podmínek podpory zvyšuje celkovou cenu elektřiny pro konečné spotřebitele pro příští rok přibližně o 2 Kč/MWh.

 

Instalovaný výkon slunečních a větrných elektráren v ČR na konci roků 2008 a 2009 a celkový instalovaný výkon všech elektráren v energetické soustavě ČR (MW)
kraj sluneční 2008 sluneční 2009 větrné 2008 větrné 2009 celkem 2008 celkem 2009
Hlavní město Praha 0,2 1,4 0 0 158,1 160,9
Středočeský 3,3 41,4 6,1 6,1 2508,6 2553,8
Jihočeský 4,3 61,5 0 0 2371,1 2437,4
Plzeňský 5,6 56,8 0 0 265,9 323,3
Karlovarský 0,1 4,3 5,8 17,5 918,1 935,1
Ústecký 3,4 27,3 83,2 82,8 4617,1 4660,7
Liberecký 0,3 3,6 4,3 4,3 49,8 54,2
Královéhradecký 0,8 17,9 1,6 1,6 249,3 268
Pardubický 2,1 21,7 11,6 19,3 1295,1 1326
Vysočina 0,3 23,4 7,7 13,8 2265,5 2368,6
Jihomoravský 15,2 125 6,3 6,3 408,9 522,7
Olomoucký 0,9 30,9 19,2 37,2 814,2 855,1
Zlínský 2,3 38,6 0,3 0,3 158,4 198,3
Moravskoslezský 0,7 10,6 4 4 1644,2 1661,7
Česká republika 39,5 464,4 150 193,2 17.724,2 18.325,7
Zdroj: www.eru.cz

 

 

TOPlist

—————

Zpět