Kolik zelené elektřiny ještě uneseme ?

16.06.2010 13:18

www.neviditelnypes.cz - Kolik obnovitelných zdrojů energie můžeme připojit do elektrizační soustavy? Opravdu tolik, kolik chceme?V polovině února tohoto roku provozovatel české přenosové soustavy (ČEPS) a distribuční společnosti pozastavily vydávání kladných stanovisek k žádostem o připojení nových obnovitelných zdrojů energie (OZE) do elektrizační soustavy (ES), a to s odkazem na možné ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti distribuce elektřiny.......Co je příčinou raketového nárůstu žádostí o připojení OZE?Zákon o podpoře obnovitelných zdrojů č. 180/2005 Sb. ukládá provozovatelům sítí povinnost připojit OZE a vykupovat veškerou vyráběnou elektřinu za cenu stanovenou pro daný rok Energetickým regulačním úřadem (ERÚ), přičemž za stávající situace je tato cena garantována po dobu patnácti let. Výkupní cena v ČR je natolik atraktivní, že k nám přilákala řadu zahraničních investorů. K nárůstu žádostí rovněž přispěla i skutečnost, že v Číně došlo v posledních letech k navýšení výrobních kapacit na výrobu fotovoltaických panelů, což mělo za následek poměrně výrazné snížení jejich cen, tj. investičních nákladů na budoucí výstavbu fotovoltaických elektráren......do konce dubna distributoři povolili žádosti na větrné (VTE) a fotovoltaické elektrárny (FVE) s instalovaným výkonem 6 913 MW a uzavřeli smlouvy o připojení na 2 301 MW. Pro ilustraci uvádím, že výkon jednoho bloku elektrárny Temelín činí 1 000 MW........V odkazované studii byl vypočten limit soudobého pohotového výkonu neřiditelných OZE (VTE+FVE) pro bezpečný provoz ES ČR v následujícím rozsahu:

Limit pro období 2010-2012: 1650 MW
Limit pro období 2013-2015: 2000 MW

 

 

Plné znění odborného článku včetně grafů a tabulek neviditelnypes.lidovky.cz/energetika-kolik-zelene-elektriny-jeste-uneseme-fuw-/p_ekonomika.asp?c=A100613_215713_p_ekonomika_wag

TOPlist

—————

Zpět